Välj en sida

MTEX (NASDAQ)

Sanningen om Mannatech

Det är lätt att hitta information online om Mannatech. En del är positivt och en del annat är negativt. Den här webbplatsen är avsedd att ge dig kontext så att du kan fatta ett informerat beslut om Mannatech.

Pionjären inom glykonutrienter

I början av 90-talet arbetade en forskare vid namn Dr. Bill McAnalley på ett läkemedelsföretag och studerade aloe vera. Han försökte hitta den biologiskt aktiva ingrediensen i aloe som gav lättnad för brännskador. Under processen upptäckte han Acemannan eller acetylerad mannos, ett långkedjigt och naturligt förekommande socker som innehåller glykaner. Glykaner stöder kommunikation mellan cellerna och immunsystemet, mag-tarmsystemet och kognitiv funktion.* En grupp entreprenörer och forskare som var intresserade i aloe veras enorma potential som terapeutiskt medel grundade Mannatech för att sprida acemannans positiva läkande egenskaper till resten av världen.

Den renaste formen av acemannan

Genom år av att testa och finslipa sin patentskyddade teknik och jordbrukstekniker, har Mannatech ständigt ökat molekylvikt i Acemannan från drygt 1 miljon Dalton (Da) till 2,6 miljoner Da, vilket kulminerade i en farmaceutisk kvalitet av acemannan. Enligt Chemical Abstract Service är Acemannan en mycket acetylerad mannan med den höga molekylvikten (MW) på 1–2 miljoner dalton.

Även om andra företag säger att de har acemannan i sina produkter, så är det bara Mannatech som erbjuder ingrediensen i sin renaste form. Mannatechs aloe vera, vilket finns i Manapol®-pulvret, bearbetas på ett sätt som är specifikt för att stabilisera acemannan-innehållet i Manapol, vilket endast är exklusivt för Mannatech.

Kommunikation mellan celler

Mannatech var först med ”glykonutrienter” och har använt en form av aloe vera som är rik på acemannan och är en viktig ingrediens i de flesta av dess produkter sedan 1994. Dessutom använder Mannatech andra högkvalitativa, näringsrika växt- och växtingredienser från hela världen för att tillverka sina produkter. Deras innovativa produktlinje fortsätter att växa varje år med lanseringar av nya produkter som bidrar till att stödja hälsa och välbefinnande, och utnyttjar glykanernas egenskaper för kommunikation mellan cellerna.*

Exklusivt avtal med jordbruksodlare i Costa Rica

Idag äger Mannatech den patentskyddade formeln och har ett exklusivt avtal med en jordbruksodlare i Costa Rica som använder modern teknik för att producera den verkliga källan till acemannan. Den bästa aloe vera odlas på Costa Ricas näringsrika, svarta vulkaniska jordar i ekvatoriskt solljus, vilket ger växter med högre innehåll av acemannan. Organiska jordbruksmetoder används för att hålla marken påfylld och bördig med friska mikrober.

Varför godkänns inte Mannatech-produkter av FDA (Food and Drug Administration)?

Fråga: Om Manapol och glykaner upptäcktes av en forskare på ett läkemedelsföretag, varför blev det inte ett FDA-godkänt läkemedel som läkare kan receptbelägga?

Svar: FDA:s process för läkemedelsgodkännande (då och nu) inkluderar ett test som kallas ”LD-50”. ”LD-50” står för den dödliga dosen som dödar 50 % av testobjekten (initiala djurstudier). Syftet med testet är att mäta toxiciteten hos ett ämne genom att administrera högre och högre doser tills det dödar 50 % av testobjekten (ofta råttor). Manapol testades på detta sätt, men eftersom det inte har någon toxicitet dödade det inga testobjekt. Eftersom ingen dödlig dos kunde identifieras, kunde Manapol inte godkännas som ett farmaceutiskt läkemedel. Det togs istället till marknaden som ett näringstillskott.

Stark acceptans av Mannatechs produkter

Mannatechs kunder hade kraftfulla, positiva upplevelser med Mannatechs produkter.* Som ett resultat av förbättrad hälsa* ville de såklart dela de goda nyheterna med andra. Detta bidrog till att attrahera miljoner nöjda konsumenter av produkterna och resulterade i en mycket snabb tillväxt. Men all denna uppmärksamhet ledde också till påståenden som behövde granskas.

Problem i Texas

Food and Drug Administration (FDA) har regler som styr vad som kan sägas när man säljer kosttillskott. Till exempel kan tillverkare av kosttillskott inte påstå att produkten kan ”behandla, bota eller förebygga någon sjukdom”. Det är inte en fråga om produkten faktiskt kan göra någon av dessa saker. Tillverkare av näringstillskott får inte göra sådana påståenden. År 2007 lämnade Texas attorney general in en stämning i civilmål mot Mannatech för att stoppa överdrivna påståenden från kunder och oberoende säljföretag om Mannatech-produkter.

Till exempel kan tillverkare av kosttillskott inte påstå att produkten kan ”behandla, bota eller förebygga någon sjukdom”.

Engagemang till efterlevnad

Som svar till attorney general (AG) tog Mannatechs ledning omedelbara och omfattande åtgärder för att tillgodose detta, vilket inkluderade att ersätta sin verkställande direktör, nyutbilda sin stora och oberoende försäljningsstyrka och tillhandahålla kompatibla verktyg och språk för att beskriva produkterna och deras många fördelar. Mannatech utökade och förstärkte dess interna efterlevnadsteam och införde en mycket kundvänlig 90-dagars återbetalningsgaranti som minimum. Mannatech ingick en uppgörelse och vidtog omedelbart åtgärder för att följa alla bestämmelser. Idag fortsätter Mannatech att sträva efter att uppfylla de högsta standarderna för efterlevnad inom alla områden inom deras verksamhet.

Dela glykonutrienterna med världen

Under dessa 13 år har Mannatechs glykobiologiska produktsortiment av Ambrotose fortsatt att vara vår toppsäljare. I takt med att efterfrågan på näringsämnen har ökat i världen har Mannatech, som nu är verksamma på 26 marknader, också växt. Mannatech har investerat mer än 50 miljoner dollar i fortsatt forskning, utveckling och validering för sina produkter. Hittills har Mannatech tilldelats över 140 patent över hela världen. För närvarande har Mannatech 94 patent på stora globala marknader. Få andra kosttillskottsföretag har några patent alls. Dessutom har Mannatech publicerat många dubbelblinda, placebokontrollerade studier, som anses vara ”guldstandarden” i vetenskapliga tester.

Mannatech har investerat mer än 50 miljoner dollar i fortsatt forskning, utveckling och validering för sina produkter.

Varför lyckas Mannatech?

Det är ett relativt litet antal företag som har varit verksamt i över 26 år. Detta är en stor prestation. Den granskning som Mannatech har utstått skulle troligen ha eliminerat andra företag med svagare produkter. Men Mannatech håller ut av en anledning: Människor får positiva resultat av Mannatechs kosttillskott* och fortsätter att köpa dem månad efter månad, år efter år. Det är viktigt att veta att Mannatech är det enda företaget som har en aloe vera-produkt, det vill säga Manapol, som fortfarande innehåller acemannan.

Människor får positiva resultat av Mannatechs kosttillskott* och fortsätter att köpa dem månad efter månad, år efter år.

 

Du är domaren … nu när du känner till historien som stöder Mannatech-produkter.

Det har sannerligen funnits de som varit kritiska mot Mannatech. Men det finns mycket fler kunder och fans av Mannatechs produkter. I slutändan är det du som är domaren. Prova Mannatech-produkter själv. Varje produkt stöds av en minst 90-dagars återbetalningsgaranti. Kan du tänka på något annat företag i världen som ger dig så mycket tid att utvärdera sina produkter riskfritt? Vem annars visar den nivån på förtroende för sina produkter?

Låt dig inte luras av andra företag som försöker sälja sina aloe-produkter som de indikerar innehåller acemannan. Mannatech är det enda företaget i världen som har en aloe vera-ingrediens/-produkt som fortfarande innehåller acemannan. Andra företag kan ha aloe vera-pulver, men den bearbetning som används förstör acemannan-komponenten.

Andra företag kan ha aloe vera-pulver, men den bearbetning som används förstör acemannan-komponenten.

Läs mer om fördelarna med aloe vera, glykonutrienter och glykaners rika historia

Mannatech deltar i kampen mot undernäring hos barn

Mannatech gör sitt bidrag i kampen mot undernäring hos barn genom dess Mission 5 Million®-program (M5M®) för att förse barn i behov med rätt näringsstöd som de behöver för att växa.För varje 100 dollar du spenderar på Mannatech-produkter, kommer en månadsförbrukning av PhytoBlend™-pulver att doneras till M5M Foundation för att ge näring till ett behövande barn.

†Glykonutrienter är fördelaktiga sackarider som finns i naturen

Mannatech är ett multinationellt nätverksmarknadsföretag på flera nivåer som säljer kosttillskott och produkter för personlig vård, baserat på en näringsvetenskap som heter glykobiologi.

Mannatech har åtagit sig att tillhandahålla mervärdestjänster till externa och interna kunder.Om du har frågor eller kommentarer om vårt företag eller våra produkter, kan du kontakta oss.

Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway, Suite 200
Flower Mound, TX 75028 USA
Phone: (972) 471-7400

*Dessa uttalanden har inte utvärderats av den amerikanska mat- och läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration. Dessa produkter är inte avsedda för att diagnostisera, behandla, bota eller förhindra några sjukdomar.

© 2020 Mannatech, Incorporated. Alla rättigheter förbehålls.    Mannatech.com  •  MannatechScience.org  •  AllAboutMannatech.com