Selecteer een pagina

MTEX (NASDAQ)

De waarheid over Mannatech

Op internet kunt u gemakkelijk informatie vinden over Mannatech. Soms is deze informatie positief en soms negatief. Op deze site willen we het een en ander verduidelijken, zodat u zelf een weloverwogen besluit over Mannatech kunt nemen.

De geschiedenis van glyconutriënten/glycanen bestrijkt duizenden jaren

De wereld krijgt oog voor glycanen

Elke waarheid doorloopt drie fasen: Eerst wordt deze belachelijk gemaakt. Daarna wordt er fel verzet geboden. Tot slot wordt deze als vanzelfsprekend aanvaardt. Mannatech bepleitte als eerste bedrijf ter wereld de kracht van glycanen en glycobiologie. Dat leverde Mannatech hoon en vervolging op. Nu worden glycanen echter door andere bedrijven en organisaties over de hele wereld bestudeerd.

  • De National Research Council van de Verenigde Staten riep op tot nieuwe aandacht voor glycowetenschap en noemde het een terrein dat de structuren en functies van glycanen verkent en veel vooruitgang belooft op zeer uiteenlopende gebieden als geneeskunde, energieopwekking en materiaalwetenschappen. Het verslag bevat een stappenplan om glycowetenschap om te zetten van een veld dat door specialisten wordt gedomineerd in een breed bestudeerde en geïntegreerde discipline.
  • In augustus 2018 kende het National Institute of Health 20 miljoen dollar toe aan een consortium van universiteiten, waaronder Johns Hopkins University en Harvard University, om nieuwe onderzoekers op te leiden in de glycowetenschap.
  • Sinds de jaren 1960 is het onderzoek naar glycoconjugaten exponentieel gegroeid, omdat de technologische middelen voor uitvoering van het onderzoek verder zijn ontwikkeld. Tegen 1996 hadden wetenschappers acht suikers geïdentificeerd in de glycovormen op het oppervlak van menselijke cellen, die betrokken zijn bij cellulaire herkenningsprocessen (ten opzichte van de ongeveer 200 suikers die van nature voorkomen in planten). Deze bevindingen werden in Harper’s Illustrated Biochemistry gepubliceerd.
  • Mannatech werkt nog steeds met de aloë-veraleverancier uit Costa Rica samen aan de ontwikkeling van betere landbouwpraktijken die aloëveraplanten opleveren met een natuurlijk verhoogd gehalte aan essentiële polysachariden. Een zuivere omgeving leidt tot een zuiver product. Dat geldt ook voor aloë vera.

Mannatech blijft in zijn producten investeren en deze verbeteren, en de voedingsvoordelen van glycanen en glycowetenschap met de wereld delen.

Sinds de jaren 1960 is het onderzoek naar glycoconjugaten exponentieel gegroeid, omdat de technologische middelen voor uitvoering van het onderzoek verder zijn ontwikkeld.

340 V.CHR. – Alexander de Grote brengt aloë-veraplanten mee om zijn soldaten na een oorlog sneller te laten herstellen.

Echt wetenschappelijk onderzoek begon in de 19e eeuw

1857 – Claude Bernard is de eerste wetenschapper die onderzoek doet naar wat er in het lichaam gebeurt met suikers die oraal worden ingenomen.

1891 – Emil Fisher beschrijft de structuur van glucose.

Baanbrekend onderzoek begon in de 20e eeuw

1906 – Erytropoëtine (een glycoproteïnehormoon) wordt ontdekt.

1922 – Heparine (een glycosaminoglycaan) wordt voor het eerst geïsoleerd uit weefsel van zoogdieren.

1950 – Het eerste PubMed-artikel met het woord ‘glycoproteïne’ wordt gepubliceerd.

1953 – Lushbaugh en Hale tonen in een dierstudie aan dat topische aloë-veragel de gezondheid van de huid bevordert.

1960 – 213 PubMed-artikelen met het woord ‘glycoproteïne’ worden gepubliceerd.

1970 – 213 PubMed-artikelen met het woord ‘glycoproteïne’ worden gepubliceerd.

1980 – 4.217 PubMed-artikelen met het woord ‘glycoproteïne’ worden gepubliceerd.

1983 – De eerste biologisch actieve polysachariden worden geïsoleerd uit aloë-veragel (acemannaan). Door onderzoeken die drastische veranderingen in het immuunsysteem lieten zien, stellen wetenschappers hun standpunten over plantensachariden en met name aloë vera bij. Zowel de Chemical Abstract Service (CAS), een divisie van de American Chemical Society (ACS), als de United States Adopted Names Council (USAN), een divisie van de American Medical Association (AMA), definiëren het acemannaanbestanddeel als geacetyleerde mannanen met een gemiddelde moleculaire massa van 1-2 miljoen dalton.

1984 – De topische aloë-veragel van Carrisyn met acemannaan komt op de markt.

1985 – De route voor synthese van N-gekoppelde glycanen wordt door Kornfeld en Kornfeld gepubliceerd in Annual Review of Biochemistry.

1988 – De term ‘glycobiologie’ wordt opgenomen in de Oxford English Dictionary om de versmelting van de disciplines koolhydraatchemie en biochemie te erkennen.

1990 – 12.451 artikelen met het woord ‘glycoproteïne’ worden gepubliceerd.

1990 – Het Journal of Glycobiology wordt uitgebracht door de Oxford University Press. Glycobiologie is de studie van de structuur, biosynthese en biologie van sachariden (suikerketens of glycanen) die overal in de natuur te vinden zijn.

1990 – Het tijdschrift BioTechnology publiceert het artikel ‘Capitalizing on Carbohydrates’. Koolhydraten worden aangemerkt als essentieel voor de immuunfunctie. “Wanneer twee of meer levende cellen op een specifieke manier op elkaar reageren, zijn daar vrijwel zonder uitzondering altijd koolhydraten bij betrokken.”

1990’s – Explosieve groei van glycobiologie als een van de ‘coolste’ nieuwe gebieden van wetenschappelijk onderzoek.

1991 – Acemannaan wordt door de USDA goedgekeurd voor dierlijk gebruik.

1995 – In een publicatie in Nature wordt uiteengezet dat suikers op het celoppervlak noodzakelijk zijn voor de herkennings- en immuunfunctie.*  

1996 – In Harper’s Illustrated Biochemistry worden de suikers genoemd die zijn gevonden in glycoproteïnen die verantwoordelijk zijn voor de cellulaire communicatie.*

1996 – Het octrooi voor de samenstelling en het gebruik van het allereerste glyconutriëntencomplex voor cellulaire communicatie wordt aangevraagd.*

1996 – Het eerste voedingssupplement (Ambrotose®) met glyconutriënten (acemannaan uit aloë-veragel) voor immuunmodulatie voor menselijke consumptie wordt op de markt gebracht. Het bevat daarnaast galactose, glucose, mannose, n-acetylneuraminezuur, fucose, n-acetylgalactosamine, n-acetylglucosamine of xylose of voorlopers daarvan.*

1998 – Acta Anatomica wijdt een hele editie aan glycobiologie en benadrukt het concept van de suikercode met biologische informatie.

1998 – In Zuid-Afrika wordt het eerste octrooi voor een plantaardig glyconutriëntencomplex voor cellulaire communicatie verleend.*

1998 – Onderzoek door Berger et al. in Metabolism wijst uit dat galactose en mannose direct door menselijk glycoproteïnen worden opgenomen en niet eerst worden omgezet in glucose. De auteurs concluderen dat specifieke voedingssuikers een nieuwe klasse van voedingsstoffen kunnen vertegenwoordigen.

De 21e eeuw levert nog interessanter onderzoek op!

2000 – Newton Graphic Science Magazine beschrijft de wetenschap van cellulaire communicatie.*

2001 – Wetenschappers wijzen op het belang van kennis van het menselijke glycoom (de complete set glycanen [oligosachariden en polysachariden], het derde bio-informatieve macromolecuul dat moet worden opgehelderd naast het genoom en het proteoom.)

2001 – Science Magazine wijdt een editie bijna volledig aan glycobiologie.

2001 – Scripps Institute kent 34 miljoen dollar toe voor onderzoek naar glycobiologie.

2001 – Physician’s Desk Reference (PDR) for Non-Prescription Drugs and Dietary Supplements: hierin is voor het eerst het allereerste gepatenteerde glyconutriëntencomplex opgenomen.

2001 – NIH kent 34 miljoen dollar toe aan een consortium dat de interactie tussen cellen bestudeert.

2002 – In juni erkent de medische gemeenschap voor het eerst in JAMA de noodzaak voor supplementen.

2002 – Australian Journal of Chemistry Vol. 55, nr. 2: Speciale editie over koolhydraatonderzoek.

2002 – Het wetenschappelijke tijdschrift Biochimie wijdt twee edities aan glycobiologie.

2002 – The Scientist Vol. 16, nr. 9 ‘Glycobiology Goes to the Ball.’

2002 – Scientific American vermeldt dat suikers een rol spelen bij biologische processen als immuniteit en communicatie tussen cellen.*

2002 – In het artikel ‘Sugar Rush’ in het tijdschrift New Scientist wordt benadrukt dat glycobiologie de basis vormt voor inzicht in immunologie, neurologie en ontwikkelingsbiologie.*

2002 – Een wetenschappelijk onderzoek op het gebied van integratief en fysiologisch gedrag wijst uit dat een glyconutriëntencomplex hersengolven positief beïnvloedt.*

2004 – Stephen Boyd, BS, MD, PhD, FRSM presenteert zijn onderzoek tijdens de 7e jaarlijkse Jenner Conference aan de Universiteit van Oxford, dat is gewijd aan glycobiologie en geneeskunde.

2004 – 18.032 Medline-artikelen met het woord ‘glycoproteïne’ worden gepubliceerd.

2004 – The Scientist, “Sweet! Sugar Research Goes Omic.”

2005 – Dr. Talitha Best presenteert een poster tijdens de 12e jaarlijkse Australian Psychiatry Conference, waarop wordt getoond hoe het glyconutriëntencomplex verbetering van het geheugen ondersteunt.*

2006 – Dr. Robert Murray presenteert de eerste poster tijdens de 3e jaarlijkse Natural Supplements Conference van het Scripps Center for Integrative Medicine.

2007 – Wetenschappers van Hyperion Biotechnology publiceren een onderzoek in de International Journal of Probiotics and Prebiotics, dat aantoont dat menselijke darmbacteriën glyconutriëntenpoeder gedeeltelijk kunnen verteren.

2008 – Wetenschappers presenteren een poster tijdens de 5e jaarlijkse Natural Supplements Conference van het Scripps Center for Integrative Medicine, waarop wordt getoond dat de verwerking van aloë-veragel wezenlijke effecten heeft op chemische parameters die van invloed zijn op de biologische activiteit.*

2009 – Drs. Atiya Stansil en Leslie Hicks publiceren een onderzoek in Perceptual and Motor Skills waaruit blijkt dat het glyconutriëntencomplex de visuele discriminatie en het werkgeheugen verbetert.*

2009 – Wetenschappers presenteren uitgebreide chemische analyses van het polysacharidebestanddeel van het glyconutriëntencomplex tijdens de 6e jaarlijkse Natural Supplements Conference van het Scripps Center for Integrative Medicine.

2010 – Dr. Massimo Marzorati publiceert samen met collega’s een in-vitro-onderzoek in het International Journal of Food Microbiology waaruit blijkt het glyconutriëntencomplex positieve prebiotische effecten uitoefent.*

2010 – Dr. Talitha Best publiceert samen met collega’s een onderzoek in Developmental Neuropsychology waaruit blijkt dat het glyconutriëntencomplex een positieve invloed heeft op cognitie en geheugen.

2010 – Wetenschappers publiceren in Nutrition Journal een literatuuronderzoek naar immunomodulerende polysachariden.*

2010 – 22.884 PubMed-artikelen met het woord ‘glycoproteïne’ worden gepubliceerd.

2011 – Dr. Azita Alavi samen met collega’s een onderzoek in het European Journal of Clinical Nutrition waaruit blijkt dat het glyconutriëntencomplexpoeder de glycosylatiestatus van serumglycoproteïnen beïnvloedt.*

2011 – Wetenschappers presenteren een lietratuuronderzoek tijdens de 8e jaarlijkse Natural Supplements Conference van het Scripps Center for Integrative Medicine waarin het vermogen van orale polysachariden om de hersenfunctie en gedrag te beïnvloeden wordt beoordeeld.*

2016 – Acemannaan is bewezen effectief (dierstudie) bij de ondersteuning van botgezondheid en -groei, zoals gemeten met twee- en driedimensionale tests.

Mannatech is een multinationaal netwerkmarketingbedrijf dat voedingssupplementen en lichaamsverzorgingsproducten verkoopt, die zijn gebaseerd op de voedingswetenschap die glycobiologie wordt genoemd.

Mannatech wil externe en interne klanten diensten met toegevoegde waarde aanbieden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons bedrijf of onze producten, dan kunt u contact met ons opnemen.

Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway, Suite 200
Flower Mound, TX 75028 USA
Telefoon: (972) 471-7400

*Deze beweringen zijn niet getoetst door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Deze producten zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten.

 

© 2023 Mannatech, Incorporated. Alle rechten voorbehouden.    Mannatech.com  •  MannatechScience.org  •  AllAboutMannatech.com