Velg en side

MTEX (NASDAQ)

Sannheten om Mannatech

Det er enkelt å finne informasjon om Mannatech på internett. Noe av det er positivt, og noe er negativt. Denne nettsiden er ment å gi kontekst slik at du kan ta dine egne beslutninger om Mannatech.

Historien til glykonæringsstoffer/glykaner strekker seg over tusen år

Verden får øynene opp for glykaner

Alle sannheter går gjennom tre stadier: Først, den latterliggjøres; Andre, den møter voldsom motstand; Tredje, den aksepteres som åpenbar. Mannatech var det første selskapet i verden som tok til ordre for styrken til glykaner og ernæringsmessig glykobiologi. Mannatech opplevde latterliggjøring og forfølgelse for det. Men nå studeres glykaner av andre selskaper og organisasjoner rundt om i verden.

  • National Research Council i USA ba om nytt fokus på glykovitenskap. De kalte det «et felt som utforsker strukturen og funksjonene til glykaner og lover store fremskritt innen områder som er så forskjellige som medisin, energiproduksjon og materialvitenskap.» Rapporten presenterer et veikart for å endre glykovitenskap fra et felt dominert av spesialister til en bredt studert og integrert disiplin.
  • I august 2018 tildelte National Institute of Health 20 millioner dollar til et utvalg av universiteter, inkludert Johns Hopkins University og Harvard University, for å trene nye forskere i glykovitenskap.

  • I august 2018 tildelte National Institute of Health 20 millioner dollar til et utvalg av universiteter, inkludert Johns Hopkins University og Harvard University, for å trene nye forskere i glykovitenskap.
  • Til dags dato fortsetter Mannatech å samarbeide med vår aloe vera-leverandør i Costa Rica og utvikle forbedrede landbruksmetoder som produserer aloe vera-planter med naturlig økte mengder av de viktigste polysakkaridene som finnes i aloe vera. Ved fremstilling av aloe vera er det nødvendig med et rent miljø for å produsere et rent produkt.

Mannatech fortsetter med å investere og forbedre produktene og levere de ernæringsmessige fordelene til glykaner og glykovitenskap til verden.

Siden 1960-tallet har studien av glyko-konjugater vokst eksponentielt etter hvert som de teknologiske virkemidlene til å utføre studiene har blitt utviklet.

340 f.Kr. – Alexander den store har med seg aloe vera-planter for å hjelpe soldatene etter krig.

Ekte vitenskap begynte i det 19. århundre

1857 – Claude Bernard er den første forskeren som undersøkte skjebnen til oralt inntatt sukker i kroppen.

1891 – Emil Fisher beskriver strukturen til glukose.

Banebrytende forskning begynte i det 20. århundre

1906 – Erytropoietin (et glykoproteinhormon) ble oppdaget.

1922 – Heparin (et glykosaminoglykan) ble for første gang isolert fra pattedyrvev.

1950 – Første PubMed-artikkel med nøkkelord «glykoprotein» ble publisert.

1953 – Lushbaugh og Hale viser at topikal aloe vera-gel støtter hudens helse i en dyrestudie.

1960 – 213 PubMed-artikler med nøkkelordet «glykoprotein» publiseres.

1970 – 213 PubMed-artikler med nøkkelordet «glykoprotein» publiseres.

1980 – 4 217 PubMed-artikler med nøkkelordet «glykoprotein» publiseres.

1983 – De første biologisk aktive polysakkaridene fra aloe vera-gel (acemannan) isoleres. Dramatiske studier på immunstøtte fører til at forskere endrer mening om plantesakkarider og aloe vera spesielt. Både Chemical Abstract Service (CAS), en divisjon av American Chemical Society (ACS) og United States Adopted Names Council (USAN), en divisjon av American Medical Association (AMA), definerer acemannan-forbindelsen som acetylerte mannaner med en gjennomsnittlig molekylvekt på 1–2 dalton.

1984 – Carrisyn topikal aloe vera-gel med acemannan kommer på markedet.

1985 – Banen for syntese av N-koblede glykaner publiseres av Kornfeld og Kornfeld i Annual Reviews of Biochemistry.

1988 – Begrepet «Glykobiologi» ble oppført i Oxford English Dictionary for å anerkjenne sammenslåingen av fagområdene karbohydratkjemi og biokjemi.

1990 – 12 451 artikler med nøkkelordet «glykoprotein» publiseres.

1990 – Journal of Glycobiology lanseres av Oxford University Press. Glykobiologi er studien av strukturen, biosyntesen og biologien til sakkarider (sukkerkjeder eller glykaner) som er vidt distribuert i naturen.

1990 – Magasinet BioTechnology publiserer artikkelen «Capitalizing on Carbohydrates.» Karbohydrater identifiseres som essensielle for immunfunksjonen. «Nesten uten unntak, når to eller flere levende celler samhandler på en bestemt måte, er karbohydrater på celleoverflaten involvert.»

1990’s – Eksplosjon med glykobiologi som ett av de «hotteste» nye feltene for vitenskapelig forskning.

1991 – Acemannan godkjennes av USDA for bruk på dyr.

1995 – Tidsskrivet Nature hevder at sukker på celleoverflatene er nødvendig for gjenkjennelsesfunksjon og immunfunksjon.*

1996 – Harper’s Biochemistry lister sukkeret som finnes i glykoproteiner som ansvarlig for cellulær kommunikasjon.*

1996 – Patent for sammensetning og bruk for verdens første glykonæring-kompleks for cellulær kommunikasjon ble levert inn.*

1996 – Det første kosttilskuddet med glykonæring (Ambrotose®) for konsumering, med innhold av acemannan fra aloe vera-gel for immunmodulering, ble introdusert. Den inneholdt også galaktose, glukose, mannose, n-acetylneuraminsyre, fukose, n-acetylgalaktosamin, n-acetylglukosamin eller xylose eller forløpere til dem. *

1998 – Acta Anatomica bruker en hel utgave på glykobiologi, hvor de understreker konseptet ved sukkerkoden til biologisk informasjon.

1998 – Sør-Afrika utsteder verdens første patent på et plantebasert glykonærings-kompleks for cellulær kommunikasjon.*

1998 – En studie av Berger et. al. i metabolisme viste at galaktose og mannose ble direkte innlemmet i menneskelige glykoproteiner uten å først bli konvertert til glukose. Forfatterne konkluderte med at spesielt kostholdssukker kunne representere en ny gruppe næringsstoffer.

Det 21. århundre byr på enda mer spennende forskning!

2000 – Newton Graphic Science Magazine har med vitenskapen til cellulære meldinger.*

2001 – Forskere introduserer viktigheten av å forstå det menneskelige glykom (hele settet av glykaner [oligosakkarider og polysakkarider], de tredje bioinformative makromolekylene som skal belyses ved siden av genomet og proteomet.)

2001 – Science Magazine publiserer en utgave hovedsakelig viet til glykobiologi.

2001 – Scripps Institute tildelte 34 millioner dollar til å forske på glykobiologi.

2001 – Physician’s Desk Reference (PDR) for Non-Prescription Drugs and Dietary Supplements: lister for første gang det første patenterte glykonærings-komplekset.

2001 – NIH tildeler 34 millioner dollar til konsortium som studerer celle-til-celle-interaksjoner.

2002 – I juni erkjenner JAMA, og for første gang det medisinske samfunnet, behovet for tilskudd.

 

2002 – Australian Journal of Chemistry Vol. 55, nr. 2: Spesialutgave om forskning på karbohydrater

2002 – Det vitenskapelige tidsskrivet Biochimie vier to utgaver til glykobiologi.

2002 – The Scientist Vol. 16, nr. 9 «Glycobiology Goes to the Ball.»

2002 – Scientific American bemerker at sukkerarter deltar i biologiske prosesser som immunitet og celle-til-celle-kommunikasjon.*

2002 – Artikkelen «Sugar Rush» i magasinet New Scientist fremhever glykobiologi som grunnlaget for forstå immunologi, neurologi og utviklingsbiologi.*

2002 – En integrativ og fysiologisk atferdsvitenskapelig studie viser at glykonæring-kompleks påvirker hjernebølger positivt.*

2004 – Stephen Boyd, BS, MD, PhD, FRSM presenterer forskning på den syvende, årlige Jenner-konferansen ved Oxford University, som fokuserte på glykobiologi og medisin.

2004 – 18 032 Medline-artikler med nøkkelordet «glykoprotein» ble publisert.

2004 – The Scientist, «Sweet! Sugar Research Goes Omic.»

2005 – Dr. Talitha Best presenterer en plakat på den tolvte, årlige Australian Psychiatry Conference som viser at glykonæring-kompleks støtter forbedret minne.*

2006 – Dr. Robert Murray presenterer 1. plakat på Scripps Center for Integrative Medicine sin tredje, årlige Natural Supplements-konferanse.

2007 – Forskere fra Hyperion Biotechnology publiserer en studie i International Journal of Probiotics and Prebiotics som viser at menneskelige kolon-bakterier delvis kan fordøye glykonærings-pulver.

2008 – Forskere presenterer en plakat på Scripps Center for Integrative Medicine sin femte, årlige Natural Supplements-konferanse som viser at aloe vera-gel-prosessering har betydelige effekter på kjemiske parametere som påvirker biologisk aktivitet.*

2009 – Drs. Atiya Stansil og Leslie Hicks publiserer en studie i Perceptual and Motor Skills som viser at glykonæring-kompleks forbedrer visuell diskriminering og arbeidsminne.*

2009 – Forskere presenterer detaljerte kjemianalyser av polysakkaridbestanddeler av glykonæring-kompleks på Scripps Center for Integrative Medicine sin sjette, årlige Natural Supplements-konferanse.

2010 – Dr. Massimo Marzorati og kolleger publiserer en in vitro-studie i International Journal of Food Microbiology som viste at glykonæring-kompleks har positive prebiotiske effekter. *

2010 – Dr. Talitha Best og kolleger publiserer studie i Developmental Neuropsychology som viste at glykonæring-kompleks har en positiv innvirkning på kognisjon og hukommelse.

2010 – Forskere publiserer en gjennomgang av litteratur om immunmodulerende polysakkarider i Nutrition Journal.*

2010 – 22 884 PubMed-artikler med nøkkelordet «glykoprotein» ble publisert.

2011 – Dr. Azita Alavi og kolleger publiserer en studie i European Journal of Clinical Nutrition som viser at glykonæringkompleks-pulver påvirker serumglykosyleringsstatusen for serum-glykoproteiner.*

2011 – Forskere presenterer en gjennomgang av litteratur på Scripps Center for Integrative Medicine’s åttende, årlige Natural Supplements-konferanse som evaluerte evnen orale polysakkarider har til å påvirke hjernens funksjon og atferd.*

2016 – Acemannan viser seg (i dyrestudie) å være effektiv støtte for benhelse og vekst, som analysert i to og tre dimensjoner.

Mannatech er et multinasjonalt, multi-nivå nettverksmarkedsføringsselskap som selger kosttilskudd og personlige pleieprodukter basert på ernæringsvitenskap kalt glykobiologi.

Mannatech er forpliktet til å tilby tjenester som gir merverdi til interne og eksterne kunder. Hvis du har spørsmål eller kommentarer om selskapet eller våre produkter, kontakt oss.

Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway, Suite 200
Flower Mound, TX 75028 USA
Telefon: (972) 471-7400

*Disse påstandene er ikke evaluert av Food and Drug Administration. Disse produktene er ikke ment for å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre noen sykdom.

 

© 2023 Mannatech, Incorporated. Med enerett.  Mannatech.com  •  MannatechScience.org  •  AllAboutMannatech.com